Konstruktionsritningar

Vår drivkraft är att du ska känna, så här bra trodde jag aldrig att det skulle bli!

Med bra konstruktionsritningar kan byggprocessen effektiviseras och bli rätt från början. Ibland är konstruktionsritningar till och med kravbelagda från kommunen. 

Byggprocesser som rullar på utan hinder spara du tid och pengar på.

Om du ska bygga en ny fastighet kommer du initialt att behöva bygglovshandlingar. Om bygglovet blir godkänt behöver du beroende på kommun komplettera med handlingar inför det tekniska samrådet. Dessa handlingar kan vara VA ritningar, VS ritningar, ventilationsritningar, konstruktionsritningar och/eller energiberäkningar. Vi hjälper er genom hela byggprocessen.

Inom Kärnvirke Arkitektur har vi kunnighet inom hållbar arkitektur, men tar vid övriga ritningsförfrågningar hjälp av samarbetspartners för att kunna garantera en så hög kvalitet för dig som möjligt. I slutändan så får du som kund en byggprocess där de bästa inom varje kompetens bidragit, med en oss på Kärnvirke Arkitektur som närmaste rådgivare.

Kontakta oss