Arkitektur & arkitektkonsultation

Vår drivkraft är att du ska känna, så här bra trodde jag aldrig att det skulle bli!

En arkitekt anlitar man för att spara på misstag och spara på pengar.

Det är billigare att rita fel än att bygga fel!

Med en arkitekt i ett byggprojekt så har man en byggmästare som med hjälp av pennan kan testa, visualisera och upptäcka utmaningar innan de uppstår under byggprocessen. Med hjälp av expertis och precisa ritningar så säkras projektets kvalitet, genom byggfas till färdig arkitektur!

Vi på Kärnvirke Arkitektur har kunnighet inom hållbar arkitektur, med spetskompetens inom trä. Vi vill jobba med de projekt som har ett hållbarhetsfokus, bygger långsiktigt och eftersöker sunda hus som stimulerar välmående.

Kontakta oss