Bygglov

Få hjälp med bygglov i Östersund och Jämtland / Härjedalen

Vi ser till att din byggidé blir verklighet! Vi designar ditt projekt från grunden och tar sedan fram bygglovsritningar och hjälper dig även i processen att få ditt bygglov beviljat.

Kontakta oss redan idag så kan du snabbare komma igång med ditt bygge. Vi finns här för dig som söker bygglov i Östersund och Jämtland/Härjedalen.

Bygglov ett måste vid de flesta byggen

När det är dags att bygga något nytt är det i de flesta fall ett krav att ansöka om bygglov hos kommunen. Detta gäller för såväl privatpersoner som företagare och är någonting som är viktigt att ta reda på innan du börjar bygga och planera. Vi kan hjälpa dig i kontakten med kommunen för att ta reda på om ditt nya bygge kräver bygglov eller kanske endast en bygganmälan.

Bygglov Östersund – vi ritar, du bygger

De flesta byggen idag kräver godkända ritningar och andra för projektet relevanta dokument innan man kan få klart med bygglov. Vi har erfarenhet av byggbranschen och de krav som ställs på nybyggnation. För att underlätta för kunder som går i bygg- och renoveringstankar tar vi fram bygglovsritningar för alla typer av byggen.

Bygglov Jämtland / Härjedalen – många regler och lagar

Regelverket och lagarna kring byggen är snåriga och det händer att ansökningar om bygglov nekas på grund av felaktiga eller bristfälliga ritningar, någonting som stör planeringen och kan försenar bygget. Vi på Kärnvirke Arkitektur kan hjälpa dig genom hela processen och se till att du får ditt bygglov när du behöver. Vi har koll på vilka detaljer och vilken information som en bygglovsritning ska innehålla för att bli beviljad – oavsett om det handlar om ett stort eller litet byggprojekt.

Vi skickar in handlingarna till kommunen

När vi tar fram bygglovsritningar ingår alla ritningar du behöver. Vi hjälper även dig att skicka in handlingarna till kommunen och hantera eventuella kompletteringar i ärendet. Med vår hjälp genom ansökningsprocessen kan vi göra ansökningstiden betydligt kortare.

Vilka handlingar du behöver för att få bygglov varierar beroende på projektet – vad ska du bygga och var ska det byggas är det viktigaste. För ansökan behövs en ansökningsblankett, situationsplan, planritningar, fasadritningar och sektionsritningar. Oftast tillkommer även konstruktionsritningar, energiberäkningar, ventilation, VA mm, beroende på projektets omfattning.

Ansökningsblanketten finns hos din lokala byggnadsnämnd.

Tar som mest 20 veckor att få bygglov beviljat

Efter att bygglovsansökan är inskickad tar det vanligtvis som mest 10 veckor innan du får ett beslut. Om det skulle dra över tiden och kommunen dröjer längre än 20 veckor får du ett reducerat pris på ansökan för varje vecka som går.

När bygglovet är beviljat behöver du även ett startbesked från kommunen innan du börjar bygga. Att börja bygga utan startbesked kan medföra en sanktionsavgift på 25 000 kronor.

Våra medarbetare är kunniga inom frågor om bygglovsritningar och vi är alltid öppna för nya samarbeten!

Välkommen att kontakta oss på Kärnvirke Arkitektur – vi hjälper dig att få ett bygglov i Östersund och Jämtland / Härjedalen.