Ekologisk funktionalism

Arkitektur som är hållbar och bidrar till välmående hos både människa och klimat

Arkitektur med fokus på resursåterhållsamhet

Arkitekturens framtid är resursåterhållsamhet. Låt oss därför ta ett materials egenskaper och dess klimatpåverkan i beaktande för att skapa en arkitektur som åldras både vackert och hållbart. Vi kallar det ekologisk funktionalism.

Det är från den stora helheten i planlösningen och ner till de minsta konstruktionsdetaljerna som dina val har betydelse. Det är just därför Kärnvirke Arkitektur finns här för att hjälpa dig så att du tar rätt beslut i varje led. Vi är arkitekter som är specialiserade på att skapa arkitektur med fokus på hållbarhet, genom nyttjandet av naturliga material och långsiktig design, och en stimulerande inredningsmiljö. Helt enkelt sunda hus som främjar välmående för människa och klimat.

Kontakta oss så hjälper vi dig att omvandla dina idéer till verklighet!