Växtbäddar

Landskapsarkitektur

Klimatförändringarna är märkbara för många i år! Inte minst de som drabbas av de fruktansvärda översvämningarna vi kan läsa om. Konsekvenserna vi står inför kräver stora åtgärder, men många bäckar små…I vår bransch försöker vi göra det vi kan med hjälp av arkitekturen. Ett stort problem när det kommer till just översvämningar i stadsmiljö är asfaltering och hantering av dagvatten, dvs regnvatten. Vid stora skyfall rör sig vattnet alldeles för snabbt och samlas i stora mängder på icke önskvärda platser. Landskapsarkitekturen har länge föreslagit en vegetabilisk lösning för att effektivt och passivt ta hand om dagvattnet. Många gånger anses kostnaden onödig, men med återkommande skyfall och de enorma skador det innebär är kostnaden troligtvis försumbar! Vad är växter i jämförelse med att renovera om? Att få sitt hem förstört? Nedsänkta växtbäddar är vetenskapligt framtagna lösningar som kan göra stor skillnad i stads- och trafikmiljö. Dessa skapar en flödesutjämning och rening av dagvatten, men bidrar även i aspekter så som minskade stressnivåer, främjad artrikedom och luftrening. Vi vill designa grönare städer!

Foton: WRS