Träfiberisolering

Hunton

Med temperaturen som droppar utomhus vrids värmen upp och kanske återkommer tanken om projektet: isolering. Vi använder oss av en fantastisk produkt som vi uteslutande föreslår till våra kunder, Hunton träfiberisolering. En isoleringsmassa som har goda isoleringsvärden, binder koldioxid, samt är sund för kroppen och arkitekturen. Här kombinerar man alla fördelarna som en massiv träkonstruktion har med alla fördelarna som en porös konstruktion har för isoleringsförmågan. Hunton är enkelt förklarat överblivet spån som kokas upp. Kokningen får fibrerna att resa sig och det bildas fluffiga träbollar av varje litet träspån. Till sist torkas materialet och behandlas ytterst lätt med konserverande och brandhämmande medel. Denna lilla tillsats är det enda som inte är helt naturligt, men görs med bara en bråkdel av vad t ex cellolusa har. Hunton lämpar sig dessutom till både väggar, tak och golv!

Bild 1: ekoisolering.se