Träbalkar

Konstruktion

Funderar du på att bygga nytt, bygga till, eller kanske ta bort en vägg för att öppna upp planlösningen? Oavsett hur ditt byggprojekt ser ut behöver du med största sannolikhet använda dig av någon typ av balk.

På Kärnvirke Arkitektur använder vi trä i största möjliga mån. När man bygger i trä finns det ett antal olika elementtyper att välja mellan.

Konstruktionsvirke är det virke som vanligen används till den bärande stommen i ett hus, som bjälklagsbalkar, takstolar och kortare avväxlingar. Dessa klarar spännvidder upp till 5 meter beroende på användningsområde.

Behöver man en balk som klarar högre last och/eller längre spännvidd landar man ofta i limträ. Limträbalkar och -pelare består av lameller av konstruktionsvirke som limmats ihop. Lamineringen gör elementen starkare än vanligt virke och möjliggör både större dimensioner och längre element.
Standarddimensioner av limträbalkar klarar spännvidder upp till 10 meter och används vanligen som takåsar, nockbalkar och avväxlingsbalkar. Utöver limträ finns lättbalkar och fanérträbalk som även dessa klarar högre laster och längre spännvidder.

Valet av material och dimension beror på en rad faktorer. En av dessa faktorer kan vara det estetiska uttrycket. Vi vill öppna upp för möjligheten att låta den bärande konstruktionen vara synlig! Detta går att implementera invändigt såväl som utvändigt. Trä är ett vackert byggnadsmaterial som förtjänar att synas i större utsträckning. Vi hjälper gärna till med design och dimensionering av en lösning som passar ditt projekt!

 

Bild 1: @utopiaarkitekter, bild 2: Svenskt trä, bild 3: Setra Group, bild 4: Masonitebeams.se, bild 5: Dewaele.be, bild 6: @scottrasmussonkallander