Topografi

Anpassad Arkitektur

En stor anledning till att vi vill jobba lokalt är att vi ska ha möjligheten att snabbt och enkelt kunna besöka fastigheten, i allt från nybyggnation, till renovering och tillbyggnader. Det säkerställer en kvalitativ och väl anpassad arkitektur!

Redan på första mötet med kund brukar vi besöka tomten för att kunna skissa upp byggnader som förhåller sig på bästa möjliga sätt till sin omgivning. Det är många parametrar som spelar in, men idag tänkte vi lyfta vikten av att förhålla sig till topografin för att få ett väl placerat hus.

 Ibland ser vi raka motsatsen, projekt som inte anpassats utefter terrängen och därför har enormt mycket markfyll och står på platåer, helt frånkopplade från den omgivande naturliga topografin och växligheten. Har man en kuperad eller sluttande tomt behöver inte det vara ett problem, utan snarare en spännande utmaning där vi kan hjälpa till att skapa något unikt som är designat specifikt utefter de förutsättningar som finns!

De två första färdigbyggda modellerna av vår stuga Fjällviste tycker vi blivit särskilt lyckade i sin placering, och ett bra exempel på väl integrerad arkitektur! Se hur de nästan blir ett med marken och där träd bevarats nära inpå så att huset kikar fram i landskapet!

Foton: Kärnvirke Arkitektur

Arkitekter: Minna Portinson & Tommy Vince, MSA