Solskydd

Exteriör

Nu är våren här och solen kikar fram! Många hushåll hakar då på trenden att köpa kylanläggningar/AC. Det är en trend som också innebär en av de största kostnader tillika klimatavtryck ett hus kan ha på driften. Med anledning av det så vill vi slå ett slag för ett klimatvänligt alternativ, den passiva solskärmen! Nere på kontinenten finner man dem frekvent och med de klimatförändringar vi upplever börjar de bli allt mer relevanta även här i Sverige. Med hjälp av dessa solskärmar släpper man in solljus under vintern när solen står som lägst och man törstar den som mest. Samtidigt blockerar den solvärmen när det är som varmast och håller inomhusklimatet svalt och skönt. Energisnålt, vackert och enkelt! Kontakta oss för att få vägledning med hur du går till väga, så ska vi även dela med oss av trädtricket!

Bildmaterial: Minna Portinson, Kärnvirke Arkitektur