Sedumtak

Exteriör

Tak täckta med gräs eller växter som lever är en uråldrig teknik. Sedumtaket har egenskaper som inte går att hitta bland några andra taktyper, och som passar väldigt bra även i modern tid i växande städer och de klimatförändringar vi står inför.

Grönskan har förmågan att binda luftföroreningar och förbättrar stadsklimat. Det har isolerande egenskaper som jämnar ut temperaturen och balanserar både kyla och överhettning. Dessutom fördröjer och minskar det vattenavrinning med upp till 50%, och därmed också risken för översvämning.

En vacker lösning som ger tillbaka lite till naturen! 

Bild 1: A9 Architecture, bild 2: Rieulf Ramstad Arkitekter