Sauna

Bastu

Sauna – Under åren har vi lärt oss av våra finska vänner vad som är en traditionell bastuupplevelse och vi vill passa på att dela med oss av det rika kulturvärdet här med en serie bastuinlägg.

Att basta är en inåtvändande upplevelse, autentisk, ren och med en massa fysiologiska fördelar. Själva grundprincipen springer ur att få igång kroppen genom temperaturväxlingar. När kroppen utsätts för hög värme så reagerar den med att öppna kapillärerna i ett försök att kyla ned sig, vilket får blodtrycket att sjunka, och som i sin tur får hjärtat att reagera med att pumpa snabbare. När du sedan kyler ned dig så blir det motsatt effekt; kapillärerna drar åt sig för att skydda kroppen från nedkylning, vilket får blodtrycket att öka och hjärtat sänker takten. Gör man detta kraftigt och intensivt så är resultatet snabba blodtrycksförändringar som skapar små kickar av välbefinnande, precis som ett rus. För den som är van och den som är närvarande kan dessa rus bli väldigt starka!

Det som händer i kroppen kräver lugn och närvaro för att uppskatta. Det är således logiskt hur en traditionell bastu format sin arkitektur. Bilderna ger en inblick i nyckelfaktorer. Dämpad belysning och dolda ljuskällor, om ens några alls behövs. Ett litet fönster, tillräckligt för att släppa in lite ljus, då bastubad handlar om att se inåt och inte utåt. Sist har vi lavarnas placering höjdledes. De ska sitta högt, ända upp i taket ska du ha huvudet och så med fötterna i höjd med aggregatets överkant. Det är viktigt då hela kroppen ska värmas upp snabbt.

Dessa är våra tre första tips till dig som ska bygga bastu och som är riktigt dedikerad till löyly-ruset.

Löyly = ånga på finska.

Foto 1: Kannustalo.fi, foto 2: Marie S_Pinterest Foto 3: Lilly Cecilia_Pinterest