Projekt Timmerrevolutionen

Tillbyggnation

Projekt Timmerrevolutionen har utvecklats tillsammans med en växande familj som under projekttiden blev en till, och därmed blev behovet av fler sovrum desto mer angeläget! Fastigheten som ligger i Åre kommun är spännande i det avseendet att den genomgått så många förändringar, som sig bör när det talas om hus som har många år på nacken.

Hur skapar man en tillbyggnation som visar respekt till det befintliga och samtidigt presenterar det nya på ett sätt som tillåter en egen identitet? Hur låter man de nya behoven få vara läsbara genom arkitekturen?

Genom att gå tillbaka till historien och förstå timmerkonstruktionen i vårt nordiska kontext så kunde vi föreslå ett alternativ som både talar ett språk om anknytning, dock med förändring och som samtidigt i volym porträtterar sig som en volym som knutit an till sin familjekropp, ett tillskott, men en sån självklar del av familjen.

Resultatet är en fin tillbyggnad på övervåningen som adderar dynamik och liv till huset. Det gamla är kvar och tydligt läsbart. Inredningen fylls med en god känsla för ekologi. Naturnära palett, behandlat på det sundaste sätt. Vi binder ihop projektet med små subtila detaljer inom belysning vilket ger byggnaden ett kontemporärt och fräscht uttryck. I sin helhet ett väldigt intressant projekt!

Stort tack för förtroendet och samarbetet med hela processen. Och grattis till den nya familjemedlemmen!

Projektansvarig arkitekt: Tommy Vince, arkitekt MSA