Projekt Snöflingan

Tillbyggnation

Projekt Snöflingan är en tillbyggnad på en fin och spännande sportstuga mot norska gränsen. Stugans redan karaktäristiska utformning har gett inspiration till tillbyggnaden som följer samma språk.

Eftertanke och vikt har lagts på att passa in tillägget i terrängen där vinklar, nivåskillnader och fokus på de vackra fjällen och myren har varit ledorden. Med tillbyggnaden så får det nya köket och storstugan än större rymd och luftighet och även vyerna och siktlinjerna kommer längre in i huset. En viktig aspekt var att behålla småskaligheten och känslan av värme och omboning där man kan vara avskild men tillsammans. Detta görs med hjälp av arkitekturen i form av nischer, materialitet, nivåskillnader och möblering.

Huset har en mer stängd baksida och en öppen framsida med öppningsbara partier där man kan komma ut på trallen som följer landskapet och blir en naturlig förlängning av huset. Med hjälp av vinklarna på huset så skapas fina vindskyddade sittplatser där man kan umgås året om. Byggnaden står på en plint som stärker upplevelsen av att huset är en del av sin omgivning och med träfasaden i blå ton som harmoniserar med myrens mustiga färger!

Bild 4: Arkitekt Per Friberg, övriga av @karnvirkearkitektur

Projektansvarig arkitekt: Lovisa Swärd, Arkitekt MSA