Projekt Snickerboa

Nybyggnation

Till snickerboa ränner ja’… och har det mysigaste gäst-, lek- & verkstadshuset någonsin! Detta projekt kommer komma alla i familjen till glädje genom sitt lekfulla program. Ihop med inspiration från Gert Wingårdhs omtalade gård Äggdal fanns önskemål om funktionella ytor för virkesproduktion, förvaring och hemmasnickeri. Kombinerat med detta är en gäststuga med loft och ett nät som ger plats för många övernattare. Proportionerna för tankarna till en Pettsson och Findus berättelse. Likaså gör hantverksdetaljerna i fasaden. Vår förhoppning är att detta projekt förgylls med samma liv och glädje som de klassiska barnböckerna i lång tid framöver!

Projektansvarig arkitekt: Tommy Vince, arkitekt MSA