Ritning av villa, fasad mot sydöst och nordväst. Projekt Nordanstig av Kärnvirke Arkitektur.

Projekt Nordanstig

Sommarhus

Sommarhuset i Nordanstig är ett projekt som vilket sommarhus som helst. Tallskog, granitsten och havet på östkusten lade paletten för husets materialval. Husets exteriör definieras av obehandlat kärnvirke, enkelt plåttak och sedum. Interiört tar naturmaterial som trä och sten vid. Utmaningen låg i att vyn mot havet ligger i norr och samtidigt vill man åtnjuta solen i motsatt riktning. Väderstrecken och de önskade aktiviteterna har därmed format huset, med inramade vyer mot norr och en flytande scen av sällskapsaktiviteter från ett välkomnande öst till gemensamt delat väst. I detta sommarhus kopplas livet ihop i samklang med dygnets timmar, liksom familjen med sina närmaste kära.

Förväntad byggstart sommaren 2021.
Projektansvarig arkitekt: Tommy Vince, arkitekt MSA