Projekt Livfullheten

Nybyggnation

Projekt Livfullheten – precis som namnet antyder ett hus fullt av liv, både i sin design och familjen som ska bo här!

Det här är navet för ett aktivt friluftsliv och en vardag med småbarn, där funktionalitet är a och o och har legat till grund för utformningen av planlösningen. Här samsas generösa ytor för både förvaring och gemensamma utrymmen där familjen kan umgås med vänner, och en övervåning med allrum, ett lyxigt badrum, walk-in-closet och ett varsitt sovrum för alla att dra sig tillbaka till.

Huset är högt beläget och är brutet i vinkel för att släppa in det enorma panoramat över ängar och fjäll som breder ut sig längs hela framsidan. Som kontrast till den höga söderfasaden återfinns en lekfullhet i gårdsbilden och de kringliggande byggnaderna där vinklarna går igen och tillför dynamik! Som en förlängning av bostadens huskropp, men ändå en byggnad för sig, står garage med lägenhet nära intill, sammanlänkat av en glasbeklädd sluss. En carport ramar in innergården och en fristående bastu i etage byggs samman med ett vidsträckt altandäck som löper runt husets framsida. Den monokromt svarta industristilen mjukas upp av sedumtak på de lägre takytorna, och naturtomten som kryper nära inpå.

Detta är ett hus som får ta plats, precis som variationen och livet i det!

Projektansvarig arkitekt: Minna Portinson, Arkitekt MSA