Projekt Ladugården

Nybyggnation

Detta är en nyproduktion av en stor ladugård som rymmer, ja, det mesta! I byggnaden ska det nämligen drivas nya verksamheter. Här finner man en atélje, verkstad, kurssal, butik med lokala råvaror, storkök, bastu och övernattningsmöjligheter. Ett lokalt projekt som kommer komma till glädje för många i Östersund med omnejd!

Med hänsyn till omgivningen och det koncept som verksamheten har, har inspiration hämtats från just ladan, och liknande projekt som till exempel Lindeborgs retreat utanför Nyköping, se foton.

Vi välkomnar nya härliga miljöer att vistas i!

Projektansvarig arkitekt: Tommy Vince, arkitekt MSA

Foton: whitearkitekter.se
Ritningar: Kärnvirke Arkitektur