Projekt Kvistad

Tillbyggnad

Här har vi en kul liten abstraktion som fäst sig på ett hus från mitten av förra seklet. En ny farstukvist, som ersätter den gamla och som ger en större hall och som resultat ett större kök. En volym som flirtar med den vinkel som arkitekten då införde för livfullhet, som vi idag plockar upp!

Vinkeln på tillbyggnaden linjerar med infarten och garaget. I symbios skapar de två volymerna en spännande upplevelse fullt av olikheter, intelligent landskapsarkitektur, en bemötande entré och en praktisk hall.

Under projektet uppkom även tankar kring köket. Vi är glada i att kunden vågade testa något oortodoxt till förmån för att kasta ut gamla ideal och välkomna en fräsch form av arkitektur som tillåter delaktighet och gemenskap. Visst är det ett litet komprimerat kök, men här kommer mat spisas i samråd. Det är ett bra utgångsläge för kärleksfulla relationer!

Pågående byggnation.

Projektansvarig arkitekt: Tommy Vince, Arkitekt SAR/MSA