Projekt Funkisplusett

Tillbyggnad

Projekt Funkisplusett [funkis+ett]: ett renoveringsprojekt med fokus på en tillbyggnation. Målet var att addera ett sovrum till och se över köket på detta karaktärsrika funkishus. På plats kom det även fram att familjen haft problem med överhettning, trots tilläggsisolering.

För att göra det bästa av detta projekt så sökte vi tillbaka till funkiseran för att förstå vad det var som drev utformningen. Vilka värderingar och ideal rimmar väl med de värderingar och ideal vi har idag? För att göra en kontemporär tolkning av ett äldre konstuttryck så arbetar vi så. Funkisens rationalisering fick gifta sig med vår ekologiska funktionalism. Vi lyfte tillbaka en del av de gamla betoningarna och adderade vår nytillkomna volym. Dessutom låter vi fasaden gå mot ett nytt spännande uttryck med tillskottet av passiva solskärmar. Respektfullt mot den rationella funktionsdrivna kuben som var intelligent anpassad för jämna klimat och ett hållbart tänk.

Några av pärlorna som gömmer sig i detta projekt är återinförda brandgula klinkers på balkongen, de olika terrasserna och rumsligheterna som skapas mot trädgården och resulterar i ett härligt socialt sammanhang, en välplanerad och lyxig sovrumsdel med närliggande möjlighet för balkong och klädkammare.

Så har vi också återanvändandet av de gamla fönsterproportionerna, ett spännande kök som fokuserar på sam-matlagning och så kontrasten mellan den vitputsade tillbyggnaden och resten av huset!

Efter detta inspirationsprojekt så är vi hungriga på fler funkisprojekt! Välkomna med ditt!

Projektansvarig arkitekt: Tommy Vince, Arkitekt MSA