Projekt Fannbygården

Renovering

En riktig pärla som växer fram under pågående helrenovering, med av kunden noga utvalda metoder och material!

Av oss ville familjen ha hjälp med att rita en tillbyggnad som passade bostadshuset i proportioner, och som ska rymma en groventré, tvättstuga, badrum och matrum.

När vi ritar större tillbyggnader med flera rum är det viktigt att tänka på hur flödena och användarvänligheten blir. I detta fall föreslog vi att det tänkta tillkommande matrummet skulle byta plats med befintligt vardagsrum, så att matrummet hamnar närmare köket och på så sätt bli mer tillgängligt.

Kronan på verket blir gamla fina spröjsade flaggfönster hittade i gömmorna på gården, som ska återbrukas och som vi anpassat till fasad och rumsfördelning!

Referensfoto: Historiskahem.se / Spinnell

Projektansvarig arkitekt: Minna Portinson, Arkitekt MSA.