Projekt Drängtorpet

Nybyggnation

Strax utanför Östersund, bland ängar och gamla timmergårdar, med vyer mot både sjö och snöklädda fjäll, ska denna pärla Projekt Drängtorpet med tillhörande garage uppföras! Av hänsyn till kulturminnen har inspiration till utformningen och dimensioner till stor del hämtats från den traditionella parstugan. Där kom man först in i en förstuga och kunde sedan gå höger eller vänster till kök eller rum. I planlösningen på bottenplan kan man se spår av detta, men även med moderna behov tillgodosedda och en något öppnare planlösning där kök och rum binds samman av en inglasad matsal som kronan på verket!

I detta projekt ska vi även göra inspel på interiören. Råa naturliga material som lerklining, träpanel och sten ska möta husets hjärta köket med influenser från Frankrike och Toscana. Här kommer det bland annat finnas en rejäl murstock med bakugn. Det bästa av alla världar i ett Jämtländskt torp anno 2022!

Projektansvarig arkitekt: Minna Portinson, arkitekt MSA