Projekt Cykelrörelsen

Rikshems Innergårdar

På uppdrag av Rikshem i Östersund har vi ritat upp 3 nya cykelförråd i ett område på Körfältet. Vårt svar på det är ett projekt som vi kallar Cykelrörelsen. Vi vill göra mycket mer än bara förvaring; vi vill uppmuntra cykelanvändningen med stöd av arkitekturen.

Sociala installationer handlar om livet vi alla delar! Det är varierande, energiskt, föränderligt och ytterst svårdefinierat. Vi tar fasta på dessa saker när vi utformat denna arkitektur. Framgången nås när vi bjuder in de som bor där, fångar upp deras vardag och implementerar något som berikar, engagerar och stimulerar nya relationer mellan individen, grannar, arkitektur och cykeln.

Det här projektet är vi stolta över!
Det ska bli väldigt spännande att få vara med på resandet av dessa volymer, tillsammans med de boende på Körfältet! Fasadens exakta utformning och mönster ska de nämligen helt själva få bestämma! För individens ägandeskap och delaktighet i gemenskapen.

Beskrivning: Förråden utgår från en modul men är individuellt utformade för att passa respektive plats och för att vara så användarvänliga och tillgängliga som möjligt. Höjdvariationer skapar dynamik och möjlighet att förvara cyklar både stående och hängande. Den spännande fasaden består av plåtshingel vars färgpalett är hämtad från de färger kvartersblocken är indelade i, för att knyta ihop dem i en lekfull enhet!

Projektansvariga arkitekter: Minna Portinson & Tommy Vince, arkitekter MSA