Ritning av tillbyggnation fasad mot öst. Projekt Annersia av Kärnvirke Arkitektur.

Projekt Annersia

Nybyggnation

Villan på ”Annersia” är ett projekt som materialmässigt passade oss som handen i handsken! Storsjön i perspektivet, grönska och öppet landskap möter obehandlad fasad, lerklinade badrum, massivt trägolv, linoljebehandlad slätspontad innerpanel, skjutdörrar, plåttak och en kontemporär efterfrågan på gestaltning av huset som helhet. Det här är ekologisk funktionalism!
Projektet är spännande från det perspektivet att det tar ett pragmatiskt grepp om vad det betyder att vara en familj i vardagen. Mindre sovrum och mer fokus på de gemensamma utrymmena. Tvättrum kombineras med walk-in closet för att effektivisera arbetsuppgiften. Som alltid klappar våra hjärtan lite extra när det finns en gedigen förståelse för vad sauna betyder, det gjorde det verkligen här!

Förväntad byggstart sommaren 2021.
Projektansvarig arkitekt: Tommy Vince, Arkitekt MSA/