Projekt Ängsbrynet

Nybyggnation

Projekt Ängsbrynet är en liten byggnad med en BOA på enbart 46 kvm – men rymden, luftigheten, siktlinjerna och vyerna ger känslan av att den är större!

Genom arkitekturen kan man skapa många värdefulla kvaliteter även på en liten yta. Huset är omringat av äng på ena sidan och skog på andra, de vackra vyerna och naturkontakten är påtaglig och huset ska innefatta en transparens som välkomnar omgivningen in. Med öppningsbara karmlösa glaspartier i bägge riktningarna nås alla rummen av solens strålar oavsett årstid.

Byggnaden landar fint i landskapet med plint som grund och ett sedumtak som fångar upp ängen och med breda takutsprång som får byggnaden att kännas grundad. Husets fasad har vackra obehandlade kärnfurufasader som grånar naturligt med tiden. En färgskala och materialitet som speglar skogen med dess tallar och granar.

Projektansvariga arkitekter: Tommy Vince, Arkitekt SAR/MSA, Lovisa Swärd, Arkitekt MSA.

Bild 1-7: Kärnvirke Arkitektur
Referensbilder: bild 8: House in a meadow, Hohengasser Wirnsberger Architects, bild 9: Boge Friggars, @scottrasmussonkallander