Projekt 2030

Tillbyggnation

Bygglov inlämnat & beviljat!

Projekt 2030 – Detta är en villa i Östersund som fått en tillbyggnation på grund av tillökning; en kontemporär planlösning tillika husrenovering. Här finns ett modernt fokus där saker som tv får stå tillbaka till fördel för gemenskap och umgänge. På köpet så tar sig köket en ny identitet, med ett sunt förhållningssätt till relationer och material. Med respekt för det kvalitativa som gjorts på huset från start så har arkitekturen anammats och speglats för att ge huset ett nytt förhållningssätt till sina grannar, en ny stolthet! Detta blir ett stiligt tillskott till gatan, rationellt och förutsägbart, som om huset alltid varit menat att se ut såhär!

I detta projekt fick vi förmånen att följa processen hela vägen genom allt pappersarbete, tack vare vår utökade kompetens med konstruktörer. Bygglovsritningar följdes av konstruktionsritningar och energiberäkningar för ett smidigt startbesked och nu är spaden redan satt i marken!

Projektansvarig Arkitekt: Tommy Vince, Arkitekt SAR/MSA @karnvirkearkitektur