Karmlösa Fönster

Pressmedelande

Mer ljusinsläpp med karmlösa fönster – Ryds Glas bakom ny monteringsmetod

Tommy Vince på Kärnvirke Arkitektur hade fått många nej på hans förslag om att limma fönster direkt på stommen tills han valde att anlita Ryds Glas i Östersund. Tillsammans har man nu tagit fram en helt ny metod som gör det möjligt att använda karmlösa fönster, något som ger mer ljusinsläpp och som dessutom gör det enklare att återbruka glasen.

Under studietiden funderade Tommy Vince på om det inte fanns något enklare sätt att montera fönster på. Efter inspiration från en professor som visade honom metoden att limma glas på stål började han rita in karmlösa fönster på alla sina studieprojekt. Efter att han blivit färdig arkitekt och företagare fortsatte han att rita in denna typ av fönster i sina byggprojekt men möttes alltid med ett nej från hantverkarna som skulle utföra byggprojektet. Kanske inte så konstigt med tanke på den okonventionella metoden att limma fast fönstret direkt i stommen i stället för att fästa kassetten i en karm.

När det var dags att verkställa ett av de första projekten i Tommy och hans sambos företag, Kärnvirke arkitektur, var de beredda på ännu ett nej, men så blev det inte. André Jakobsson, Verksamhetschef på Ryds Glas Östersund, hade inställningen ”det löser vi”, även om han inte visste hur just då.

– Det är ju mycket roligare att säga ja till något. Och jag tycker att det är inspirerande om man som Tommy, tänker utanför boxen och försöker göra något som man aldrig gjort förut, säger André Jakobsson.

Nästa steg var att ta idén vidare till limleverantören i Schweiz och deras forskningsteam. De gjorde en prototyp som André och Tommy därefter arbetat med i ett halvår för att sätta de sista detaljerna. Och nu går det alltså att använda tekniken rakt av.

Det första projektet där man använt sig av den nya metoden är på ett orangeri där man ska montera 250 glaskassetter. Glasmästarna från Ryds Glas lyfter glaskassetten på plats och när den är i rätt läge trycks den fast rakt på stommarna och fastnar omedelbart. Tidigare har fönsterkassetter utan karm monterats antingen med en särskild sorts tejp eller med ett speciellt tvåkomponents silikonlim. Nackdelarna var att tejpen inte höll över tid och att limmet krävde för lång härdningstid och därmed krävt mekanisk fastsättning under härdningsprocessen. Den nya tekniken går i stället ut på att kombinera tejp- och limmetoden. Med tejpen fastnar glaset direkt och gör att det stannar i rätt position under hela härdningsprocessen – en metod som kan tillskrivas Ryds Glas. Tommy trodde att det skulle gå att använda enbart lim med då hade det krävts mekanisk fastsättning i väntan på härdning.

De karmlösa fönsterkassetterna ger många fördelar, materialåtgången för fönstren minskar, byggnader kan konstrueras arkitektoniskt annorlunda, ljusinsläppet ökar och det blir lättare att återvinna fönstren från byggnaden i efterhand eftersom ett större fönster går att använda på en mindre öppning i en ny byggnad utan problem. Det finns dock två utmaningar med den nya metoden. Limmet som används härdas bara i temperaturer över minus fem grader och fönsterna blir mer ömtåliga utan karm, vilket sätter krav på glasmästaren att vara mer försiktig i hanteringen av glaset. Om den nya tekniken anammas av fler får framtiden utvisa men på Kärnvirke Arkitektur kommer man fortsätta att rita in karmlösa fönster på sina byggnadsprojekt.

Foto: Anna-Karin Pernevill, ÖP