Kurvaturer

Rum i rummet-indelare

Kurvaturer i plan: en rum i rummet-indelare. När man pratar om öppen planlösning så är det ofta en sömlös koppling mellan rum man eftersöker, med möjligheten att kunna gå mellan två delar av byggnaden utan att öppna dörrar eller andra avskiljande element. Ofta kommer dock frågan på tal om hur man skapar rum i rummet. För det är ju ändå behagligt, samtidigt som det ger volymerna en dynamik och mångsidighet, när man kan skärma av och få lugnare och mer aktiva ytor.

Ett spännande knep i ämnet är att addera kurvaturer i projektet. Med kurvade volymer så skapar formen, tangenterna, avskärmningar i sig själva. På detta eleganta sätt kan man således få en arkitektur som är både öppen, löpande och sömlös, och samtidigt avskärma delar av byggnaden från en annan. Man kan både få känslan av att vara nära varandra, samtidigt som man är mer tillbakadragen.

Ett exempel är att man kan skapa en sovrumsdel som upplevs lugnare utan att en enda dörr eller annat avskiljande arkitektoniskt element finns placerat till vardagsrummet och köket. Bland bilderna visas ett exempel på en villa sett i plan som använder sig av detta knep.

Byggnaden behöver inte nödvändigtvis vara rundad, utan det kan räcka med att bryta vinklar; 15, 30 eller 45 grader för att göra stor skillnad. Tänker man till och gör dessa inslag på annat än bärande väggar så behöver det dessutom inte kosta speciellt mycket extra. Be en arkitekt om hjälp med detta så blir det rätt!

Bild 1: Horbelev kulturgård, Werk Arkitekter, bild 2: Jun Igarashi Architects, bild 3: New York Times, bild 4: Villa K, Architecten CSK, bild 5-7: Bowden House, Belinda George Architects