Kilsågad Träpanel

Fasad

Kilsågat virke kan man se i exempelvis gamla husfasader och golv, och är en metod man använde sig mycket av förr. Kilsågat innebär att klyva stocken okantad, och på så sätt få ut brädor som är formade precis som trädet, bredare i ena änden och som smalnar av med plankans längd. Man fick på så sätt ut mesta möjliga av trädet i och med att det blev mindre spillvirke. Varannan planka vänds med rotsidan neråt, och varannan uppåt när man spikar panelen.

Mycket av charmen i gamla husfasader ligger just i de varierande bredderna och att varje planka är unik och har anpassats för att få en balans i helheten. Detta uttryck är något att ta fasta på när man renoverar en gammal byggnad, risken finns annars att mycket av husets karaktär går förlorad om man istället väljer spikraka brädor med jämna mellanrum. Eller varför inte använda sig av kilsågat i nyproduktion? Det går att få till spännande möten mellan gammalt och nytt när det görs på rätt sätt!

Idag är det också trendigt att använda sig av vanligt rakt virke men med 3-4 olika bredder som varieras för att få ett mer levande intryck.

Det finns mycket man kan göra med en träpanel för att skapa en viss känsla. Alltifrån att återskapa en viss tidsperiod eller få till något unikt med kontemporära lösningar. Det kan vi hjälpa till med!

Bild 1: @stangenbergsbyggnadsvard, bild 2: slojdochbyggnadsvard.se