Glasveranda

Utbyggnad

Verandan är i grunden en mindre utbyggnad till ett hus, som utgörs av golv, pelare och tak. Ofta uppförs denna i anslutning till byggnadens huvudentré med syftet att skydda entrén från väder och vind.

Gammalt tillbaka var man tvungen att hushålla med värmen man hade inomhus, och man byggde då den inglasade varianten som en slags sluss, så att mindre varmluft gick till spillo när man öppnade dörren.

Detta är aktuellt även idag, speciellt i vårt kalla klimat och i den energikris som vi står inför. Att bygga till en inglasad veranda blir både en iögonfallande detalj som adderar praktiska förvaringsytor, men är även väldigt bra ur ett energiperspektiv!

Traditionellt sett går tankarna till en rektangulär form med spröjsade fönster och snickarglädje, men fantasin tar inte slut där! Låt oss hjälpa dig tänka utanför ramarna och utmana hur den skulle kunna se ut idag, anpassat till just ditt hus!

Bild 1: ELLE Decoration, bild 2: okänd, bild 3: sebyverandas.be