Gärdsgårdsrum

Rumsbildare

Gärdsgård som rumsbildare – När det kommer till staket bör man komma underfund med vad syftet med staketet är och fokusera på ytor där det verkligen tjänar ett syfte. Genom att göra det kan man undvika att investera där det inte har någon effekt och betydelse och i stället lägga kraften på där det tillför något berikande för upplevelsen.

Den ursprungliga funktionen med gärdsgård, att stänga djuren ute från grödorna på fäbodvallen, finns i princip inte idag. Allt för ofta används staket som ett sätt att markera ’äganderätt’. Men! Istället för att tänka gränsskapande kan staket istället användas som rumsbildare. Det väcks en nyfikenhet bara vi börjar prata om det perspektivet.

Vi ser allt för många tomter som har en definierad yta, en tomt med gräns som man ramar in och låter tomten vara ett stort rum. Det är istället väldigt värdefullt och berikande att bryta ner ytan till flera mindre delar som samspelar, och där är gärdsgården en perfekt detalj att leka med. Den är ekologiskt funktionalistisk och har förmågan att både skapa ett rum genom gränsskapande och samtidigt behålla avskärmningen luftig och transparent, för ögat och vegetationen.

Vi vill utmana alla som läser detta att tänka: vart skulle jag kunna placera ett par meter gärdsgård och vad skulle det göra för tomten? Det skulle stimulera en bra tankegång, gärdsgården som rumsskapare. Att bygga några korta sträckor, exempelvis en vinkel på 2×4 meter som rumsbildare, vad skulle det producera för effekt på din tomt? Vår erfarenhet är att det i de allra flesta fallen skapar en dynamik som gör livet mer intressant att spendera just där!

Läs mer om detta på @jamtgarsgard senaste inlägg!

Text från Sara Carlemårs intervju för Jämtgärsgård.

Foto 1, 2 & 4: Jämtgärsgård, bild 3: Kärnvirke Arkitektur