2022_Mall_Social Publicering_hemsida

Fasadbelysning Del 1

Garage/Carport

Detta ämne tåls att behandlas i flera inlägg. Därför har vi förberett en serie, först ut är fasadbelysning på garage/carport!

Grundförståelsen bör kretsa kring att ögat fungerar som ett kameraobjektiv. Mycket ljus gör att slutaren/pupillen krymper för att dämpa överexponering. Resultatet blir att det som är mindre upplyst blir dolt i skuggorna. Vill man lysa upp så är det oftast för att skapa en välkomnande känsla, baserad på värme och trygghet. Skuggor har motsatt effekt för oss människor. Där döljer sig det hotfulla, omedvetna. Detta är särskilt viktigt med carport och garage! Vårt råd är att rikta ljuset mot reflektionsytor och inte hålrum. Placera lamporna så att de lyser upp väggarna och för att minska överexponering så skyddar man ljuskällan så att ögat aldrig får direkt ljus. Placera helst inte lampor ovanför hålrum såsom dörrar och öppningar. Måste du göra det, placera då lampan på en längre arm som skickar in mycket ljus i rummet.

I diagrammen har vi illustrerat det vi just beskrivit vid placering av ljus långt ut från huskroppen, respektive ljus riktat mot reflektionsytor (zooma för att läsa bildtext).

På sista bilden ser man tydligt det vi vill undvika, där fasaden är för starkt upplyst med direktljus så att det trots det skapar mestadels mörker.

Bild 1+5: norlys.se, bild 2+3: Kärnvirke Arkitektur, bild 4: Tengbom, bild 6: ID Arkitektur