Färgad Lerklining

Ytskikt

Tidigare har vi skrivit om hur lerklining i århundraden använts som isolering och underlag för tapetsering i svenska timmerhus. Idag har vi andra effektivare lösningar för just det, men det finns massa argument till varför lerklining är så bra och användbart än idag!

Dagens kraftfulla maskinella hjälpmedel gör det lätt att gräva upp och blanda högklassig fet lera. Bruket blir mycket klimatsmart då den enkla vidareförädlingen är så pass energisnål. Ett bruk av fet lera fäster bra på de flesta underlag, här på en porös träfiberskiva. Dessutom ger leran stora förbättringar på inomhusklimat och luftkvalité!

Den röda putsen är en färdigpigmenterad lerfinputs man kan köpa på säck, som här är uppförd på ett grundningsskikt av lera, halm, sand och hästgödsel. Den mörkgrå putsen består av samma bruk som grundningsskiktet, men har en lika stor volym av biokol/träkol som ger en fin antracitgrå färg. Biokolen fungerar som koldioxidsänka samtidigt som det ger ytterligare positiv inverkan på luftklimatet.

Vi föreslår ofta detta ytskikt, både i äldre hus där man vill bevara en traditionell karaktär, men även i modernare miljöer. För dess fantastiska kvalitéer och för att det är snyggt!

Foton: Kärnvirke Arkitektur
Källa: Sörmlands museum