Droppnäsa

Fasad

I Sverige är trä bland de vanligaste fasadbeklädnaderna, och det kan stå sig i många år om man behandlar det på rätt sätt.

Ofta när det är dags att rusta upp fasaden räcker det att byta ut enstaka brädor, kanske kan man såga bort de nedersta 30 cm och lägga liggande brädor, men ibland kan man behöva byta ut hela fasaden.

Två saker som har stor betydelse för panelens livslängd är dels takutsprånget, som gör att snö och regnvatten kommer ut en bit från fasaden så att den utsätts för minimalt med väta. Det andra är att det är viktigt att panelen slutar en bra bit ovanför marknivån, gärna runt 30 cm, för att minska att det skvätter och att ändträet suger upp vatten.

När den nya panelen är uppe och man ska kapa till nederkanten kan man passa på att såga den i vinkel utåt, en så kallad droppnäsa. Lämplig vinkel är runt 15-17 grader. På så sätt minskas den mest utsatta ytan av panelen och vattnet leds mot den yttersta spetsen. Det är också viktigt att olja in ändträet – det är där de flesta rötangreppen börjar!

Med så enkla knep i bakhuvudet kan du få en panel som håller sig fin länge!