Diffusionsöppet

Väggkonstruktion

I de allra flesta av våra projekt brukar vi föreslå en diffusionsöppen väggkonstruktion, något som inte alltid är känt av alla men en självklarhet för oss. Varför?

Jo, oavsett väggkonstruktion kommer det bli mer eller mindre fuktvandring. De är i regel alltid uppbyggda på samma sätt men skiljer sig åt i vilka material de olika skikten innehåller. På 70-talet började man bygga diffusionstäta byggnader med hjälp av plast som ångspärr. Detta för att man ville få ner energiförbrukningen genom att stänga in den fuktiga och varma luften och istället ventilera på mekanisk väg.

I en diffusionsöppen konstruktion däremot har man en duk kallad ångbroms. Även den är lufttät, men släpper igenom ånga. Det är därför viktigt att övriga material i väggen tål fukt, som till exempel träpanel eller lera som ger ett bra inomhusklimat. (Just lera har vi skrivit om tidigare, och det är också något vi brukar rekommendera som ett snyggt och sunt ytskikt). När luftfuktigheten inomhus är hög suger materialet upp överflödet, och när den är lägre släpper den tillbaka det. Dessa egenskaper gör också att risken för mögeltillväxt på omkringliggande material minskas.

Kort sagt: skippa plasten och leta en entreprenör som bygger diffusionsöppet. Låt ditt hus andas naturligt, det är bäst både för människa och miljö!

Foto: Andreas Mikkel Hansen