2022_Mall_Social Publicering6

Alnarp Cleanwater Technology

Biorening

Många gånger vid ny- och ombyggnation ska nytt avlopp in. Vi brukar rekommendera våra kunder som har enskilt avlopp att överväga Alnarp Cleanwater som är en teknologi som jobbar med kretslopp och mikroorganismer.

Denna lösning är ett system i tre steg och består av behållare med olika funktioner som grävs ner under jorden. Antingen kan man ansluta till befintlig trekammarbrunn eller så finns också ett tillval som bryter ner slammet med hjälp av mikroorganismer och växter innan vattnet sedan renas – precis som i en naturlig våtmark!

Avloppssystemets huvudsteg är det som syns på bild, en trevlig odling med vattenväxter som i själva verket utgör ett litet bioreningsverk som inte kräver mycket mer underhåll än normalt trädgårdspåtande på vårkanten! Sånt här gillar vi!

Bild 1-4: alnarpcleanwater.se