GDPR & Integritetspolicy

Cookies

Denna webbplats använder cookies. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Du godkänner våra cookies vid fortsatt användande av vår webbplats.

Läs mer om vår cookie-policy här.

Lagring av personuppgifter [GDPR]

25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR gäller i alla EU-länder och ersatte Personuppgiftslagen (PUL).

PUL är grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR. Den nya lagen har tagits fram för att du som kund/gäst skall känna dig trygg kring rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter och att dina uppgifter inte används på ett felaktigt sätt.

Det är inte helt lätt att veta vad som egentligen gäller, så här har vi försökt att sammanfatta allt på ett lite mer överskådligt sätt vad lagen innebär för dig som kund hos oss.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är något som kan identifiera dig som person. Det vill säga namn, adress, telefon, mejl etc. Icke-personlig information om projekt, kontakt och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

Varför behöver ni lagra mina personuppgifter?
Kärnvirke Arkitektur AB har ett berättigat intresse av att spara Kundens personuppgifter för kundhantering och arkivering. Kundhantering avser projektgenomförande, fakturering och kundkontakt. Syftet med arkiveringen är bolagets ansvarstid på 10 år efter avslutat projekt, samt att materialet kan vara av intresse för bolagets utveckling och interna utbildning.

Hur lagras mina personuppgifter?
Personuppgifterna och dokumentation arkiveras lokalt på arbetsmaskiner [dator, laptops, telefoner], samt på moln- & backuptjänster, och till sist långtidsarkiveras på en sluten server. Arkiveringen gäller minst 10 år efter avslutat projekt.

Vem är ansvarig för lagringen av mina personuppgifter?
Kärnvirke Arkitektur AB har övergripande personuppgiftsansvar och tillsammans med utvald ansvarig på företaget bestämmer vi ändamålet kring inhämtning, hantering och användandet av de personuppgifter som du lämnar till oss.

Vad gör ni med mina personuppgifter?
Det är skillnad på vanliga och känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuella preferenser. Kärnvirke Arkitektur AB kommer inte att samla data om känsliga uppgifter, dock så finns det fria fält i kontaktformuläret som kan komma in i vår databas. Dessa uppgifter kommer endast oss tillhanda om du som kund väljer att fylla i dessa uppgifter.

Så fungerar det:
Kärnvirke Arkitektur AB uppmanar alla användare av hemsidan att inte föra in anteckningar av känslig karaktär i våra system. Du som kund har alltid rätt att få ut en kopia på alla uppgifter som finns lagrade om dig, även sådant som lagras i fritextfält.

Mejl & SMS
Mejl och SMS ska vara valfritt. Vill du inte att vi kontaktar dig efter ditt projekt är avslutat så meddela oss så ordnar vi det!

Så fungerar det:
Kärnvirke Arkitektur AB behöver inte få samtycke från dig om du anlitar oss som arkitekt då ett kundavtal ingås vid projektets start.

Om något ändå sker?
Om vi skulle få ett dataintrång eller oavsiktlig förlora dina personuppgifter så kommer vår personuppgiftsansvarige dokumentera händelsen samt anmäla till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och till dig inom 3 arbetsdagar.

Kan ni radera allt?
Du har självklart rätt att få alla dina personuppgifter som finns lagrade om dig raderade.

Så fungerar det:
Du har från och med den 25 maj 2018 rätt att få alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen borttagna. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information om projekt inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter.

Kärnvirke Arkitektur AB har infört nödvändiga funktioner och vidtagit åtgärder för att dina uppgifter skall vara så skyddade som det bara går, vi har även vidtagit rutiner för hur länge vi lagrar kunddata och hur vi hanterar eventuella incidenter och missbruk. Det finns även möjlighet för dig att begära ut alla uppgifter som finns lagrade om dig, en sådan begäran görs direkt till info@karnvirke.se

Nyhetsbrev och e-post – Kärnvirke Arkitektur AB har rätt att inom 24 månader efter att avslutat projekt hos oss marknadsföra oss mot dig i rimlig utsträckning utan samtycke, detta med den rättsliga grunden intresseavvägning.

Läs mer här: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/

Integritetspolicy för Kärnvirke Arkitektur AB

På Kärnvirke Arkitektur AB behandlar vi dina personuppgifter i olika sammanhang, t.ex. när du beställer tjänster hos oss, utnyttjar tjänster som vi tillhandahåller och i andra sammanhang. I vår integritetspolicy hittar du information om vår behandling av personuppgifter. Nedan finner du också kontaktuppgifter om du har frågor eller om du vill begära tillgång till information. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den vid var tid gällande svenska dataskyddsförordningen, här nedan GDPR.

1. Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter

Vårt företag Kärnvirke Arkitektur AB organisationsnummer 559293-8376, Stortorget 1B, 831 30, ÖSTERSUND, tfn 063 430 00 är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i våra system för tidrapportering, fakturering och genomförande av projektet. Vi är vidare behandlingsansvariga för vår marknadsföring och utskick av e-post till våra kunder och andra kontakter.

2. Behandling av personuppgifter i samband med kontaktande av oss

I samband med att du som kund kontaktar oss eller som andra gör på uppdrag av dig, behandlar vi personuppgifter som vi behöver för att kunna uppfylla avtalet om projektets genomförande och köp av tjänster. Detta avser uppgifter som du lämnat till oss direkt eller som du lämnat till oss via en person på uppdrag av dig. Vi behandlar t.ex. upplysningar avseende din identitet, dina kontaktuppgifter och din betalningsinformation.

Dessutom behandlar vi andra uppgifter som du kan ha lämnat och som har betydelse för ditt projekt hos oss. Detta kan avse information om preferenser eller andra önskemål avseende ditt projekt. Vi registrerar all tid som läggs på projektet för att vi ska kunna leverera dessa tjänster och för att du ska kunna betala för dem. Vi behandlar dessa uppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla avtalet med dig, och dessutom så länge som gällande lagar och förordningar kräver att vi gör så.

3. Behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar vi och använder din e-postadress för att skicka nyheter från oss. Vi använder även din e-postadress eller ditt telefonnummer för att skicka nyheter och erbjudanden i enlighet med regler gällande befintliga kundrelationer. Vår basis för detta är marknadsföringslagen. Vi kan komma att kontakta dig via våra sociala kanaler såsom Instagram och Facebook, efter ditt samtycker eller i enlighet med befintliga kundrelationer. För att använda sociala medier som kommunikationskanal måste vi lämna ut din e-postadress eller ditt telefonnummer till det sociala mediet. Vår basis för detta är samtycke eller legitima intressen. Du kan närsomhelst dra tillbaka samtycke som du tidigare lämnat till oss.

Du kan också avsäga dig att erhålla marknadsföring enligt befintliga kundrelationer. Detta gör du genom att skicka e-post till info@karnvirke.se.

4. Behandling av personuppgifter för utveckling, felsökning och säkerhet

Vi behandlar uppgifter, inklusive personuppgifter för att göra felsökningar och korrigera fel, för att förbättra våra tjänster och tekniken vi använder samt för att analysera användare och användarbeteenden. Dessutom behandlar vi personuppgifter för att verifiera din identitet, inklusive verifiering av identitet vid användning av våra digitala tjänster. Vi anonymiserar uppgifter och tar fram statistik så långt de går, men måste också behandla personuppgifter för utvecklings-, felsöknings-, statistik- eller säkerhetsändamål.

5. Behandling av personuppgifter för andra ändamål

Om du kontaktar våra arkitekter, administratör eller byggingenjör, eller på annat sätt vänder dig till oss med förfrågningar, behandlar vi personuppgifter du lämnar i den utsträckning det behövs för att kunna besvara och logga din förfrågan. Basen för detta är legitima intressen, eller att kunna uppfylla avtal med dig, eller att besvara dina förfrågningar. Förutom behandling som beskrivs i vår integritetspolicy eller baserat på ditt samtycke, kan vi i vissa fall tvingas att behandla personuppgifter när gällande förordningar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol ålägger oss eller tillåter oss detta.

6. Utlämning av personuppgifter och lagstadgad behandling

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, eller utan att gällande lagar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol tillåter eller ålägger oss detta. För att undvika missförstånd vill vi förtydliga att vår databearbetning för behandling av uppgifter för våra egna ändamål, inte anses som utlämning.

7. Dina rättigheter

Som fysisk person har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har rätt att begära information, rättelse och radering av personuppgifter vi behandlar avseende dig. Du har vidare rätt att begära begränsning av behandling, rätt att göra invändningar mot behandlingen och rätt till dataportabilitet. För att tillämpa dina rättigheter kan du skicka ett mejl till info@karnvirke.se. Vi besvarar din begäran så fort som möjligt, och senast inom 30 dagar. Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller be dig lämna ytterligare information innan vi låter dig utöva dina rättigheter gentemot oss. Det gör vi för att försäkra oss om att vi endast lämnar ut dina personuppgifter till dig – och inte till någon som utger sig för att vara du.

8. Personuppgiftsbiträde

Kärnvirke Arkitektur AB har sitt eget personuppgiftsbiträde. Biträdet ger våra uppgiftsbehandlare samt våra anställda råd och vägledning om behandling av personuppgifter och om bestämmelserna för detta. Biträdet arbetar för att säkerställa att vi uppfyller både bestämmelserna avseende personuppgifter och våra egna interna riktlinjer. Vårt personuppgiftsbiträde kan också hjälpa dig att hantera dina rättigheter gentemot oss, eller hjälpa dig att få svar på frågor om dina personuppgifter hos oss. Du kan kontakta vårt personuppgiftsbiträde på info@karnvirke.se. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte stämmer överens med vår beskrivning häri, eller om vi på annat sätt bryter mot dataskyddsförordningen, kan du även framföra din klagan till svenska tillsyningsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).  Information om hur man kontaktar Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) finner du här: https://www.imy.se/om-oss/kontakta-oss/

9. Cookies

Vi använder cookies for att förbättra användarupplevelsen på våra webbsidor. En cookie är en liten textfil som sparas på din enhet (t.ex. din smartphone, dator, surfplatta). Cookies hjälper till att identifiera vilka sidor som besöks på vår webbplats. Den information som sparas med hjälp av cookies kan t.ex. vara hur du använder webbplatsen, vilken webbläsare du använder och vilka webbsidor du har besökt. En permanent cookie ligger kvar på din enhet under en förutbestämd tid. En sessioncookie sparas tillfälligt i din enhets minne medan du är inne på våra hemsidor. Sessioncookies raderas när webbläsaren stängs ner. Vi använder både permanenta cookies och sessioncookies. Kärnvirke Arkitektur AB kan också komma att använda en tredjeparts cookies. Om du inte vill att våra webbsidor sparar cookies på din enhet, kan du inaktivera cookies i din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kommer funktionaliteten på våra webbsidor att minska. Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-förklaringen på vår webbplats. Läs mer i vår integritetspolicy om vilka vi är, hur du kontaktar oss och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter. Ditt samtycke gäller för följande domäner:

www.karnvirke.se
www.kärnvirke.se
www.karnvirke.com 

10. Ändringar i integritetspolicyn eller behandlingen

Vi jobbar kontinuerligt med utveckling och förbättring av våra tjänster gentemot våra kunder. Detta kan komma att ändra tillvägagångssättet eller omfattningen av vår behandling av personuppgifter. Informationen vi lämnar i denna integritetspolicy kommer därför att ändras och uppdateras från tid till annan. Vi kommer också att ändra integritetspolicyn i enlighet med nya regler eller om myndighetspraxis kräver så.