Ängsmark

Landskapsarkitektur

Landskapsarkitektur och arkitektur går hand i hand. Vi delar ofta med oss av tankar och tips även kring utomhusmiljön när vi ritar upp nya projekt till våra kunder. Med anknytning till föregående inlägg där vi förklarar vikten av att bevara träd och växtlighet när man köper en tomt, så har vi ytterligare inspiration!

Ofta består trädgården av buskar, träd och rabatter, och till största delen en gräsmatta. Och det är just gräsmattan vi vill ifrågasätta! Är vi verkligen i behov av så stora, ibland helt enorma, ytor gräs som ska klippas regelbundet, och där majoriteten av ytan troligtvis inte ens används?

Vi vill slå ett slag för att så ängsmark! Det är ett vackert inslag som är föränderligt över tid och dessutom näst intill underhållsfritt!

Äng lämpar sig i delar av trädgården där markytan inte används lika mycket, kanske på husets baksida, i undanskymda hörn, eller längs tomtens ytterkanter. Eller så vågar man låta ängen uppta en stor del av tomten och klipper gångar och formar rum för exempelvis trädgårdsmöbler. Då får man en lite vildare men väldigt vacker, naturlig och lekfull tomt! Har man äng intill en stig eller väg och vill få den att se mer välskött och prydlig ut, kan man klippa någon meter in från vägen så man får en tydlig avgränsning.

Genom att leka med höjd, form, färg och kontraster kan man variera i oändlighet och få till något väldigt levande!

Bild 1: Pernille Kaalund, bild 2: greenarchitects.be, bild 3: Pernille Kaalund, bild 4: Karen Kjærgaard, bild 5: okänd